Próba oddymiania 1

SIS FIRE. Na Hali musi być bezpiecznie!

240 sekund. Tyle czasu, od momentu otrzymania sygnału o ewentualnym zagrożeniu, będzie miała ochrona Hali Gliwice na ustalenie przyczyn uruchomienia się alarmu. Te dwie minuty pozwolą sprawdzić, czy pojawiło się faktyczne zagrożenie , czy może czujka została zbita przez przypadek? Od tego zależeć będzie podjęcie kolejnych kroków. Szybkie działanie umożliwi monitoring hali, na którym natychmiast lokalizowane są zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie.
To tylko jedna z dziesiątek procedur, dzięki którym na Hali będzie bezpiecznie. Każda jest sprawdzana przez Państwową Straż Pożarną. Przeprowadzona próba armatki wodnej i próba oddymiania zyskały akceptację służb, ale odbiory wciąż trwają.

Halę Widowisko- Sportową w Gliwicach zabezpieczy SIS FIRE, czyli zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Zapewni maksymalny poziom ochrony obiektu. Automatyczne oraz analogowe czujki dymu, czujki temperatury czy płomienia, ostrzegacze pożarowe – elementy zaprojektowanego system ochrony są wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Centrala sygnalizacji pożaru wraz z systemem integrującym SIS-FIRE zlokalizowana jest w specjalnym pomieszczeniu – Centrum Monitoringu – znajdującym się
w obiekcie. System sygnalizacji pożaru będzie przystosowany do współpracy z Alarmowym Centrum Odbiorczym, aby sygnał alarmowy błyskawicznie dotarł do jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Hala jest niesamowita, Dni otwarte Hali