IMG_7102

Postęp praca na terenie Hali Gliwice, lipiec 2015r.

„Na placu budowy Hali Gliwice Generalny Wykonawca kończy roboty murowe. Na poziomie +11,19m Hali Głównej wykonywana jest ostatnia kosmetyka, a na poziomie +16,00m roboty te są w ostatnie fazie realizacji – w rejonie konstrukcji stalowej zamykającej kubaturę budynku pola V36 i V4 oraz V17 i V24. Zakończenie tych robót planowane jest w sierpniu 2015r.
Ukończony został montaż konstrukcji stalowej nad ostatnim stropem, konstrukcja jest zrektyfikowana. W tym rejonie Generalny Wykonawca przystępuje do wykonywania elewacji lekko-mokrej na ścianach zewnętrznych areny głównej.
Na dachu nad areną Hali Głównej, w obrębie ringu żelbetowego Generalny Wykonawca kończy układanie blachy trapezowej. Aktualnie zamontowanych jest 86 z 95 sztuk podstaw dachowych pod klapy oddymiające. Planowane zakończenie montażu przewidziane jest do końca lipca 2015r. Wykonywane są także prace związane z układaniem pokrycia dachowego (układanie paroizolacji, wełny mineralnej, membrany przeciwwodnej). Zaawansowanie robót jest na poziomie 60%.
Generalny Wykonawca w połowie sierpnia 2015r. planuje przykryć dach nad areną w obrębie ringu żelbetowego.
Trwają również intensywne prace przy montażu instalacji odwadniającej połać dachową, ich zakończenie przewidywane jest na koniec lipca 2015r.
Trwa izolacja termiczna garażu (stropy i ściany) oraz pomieszczeń przyległych na poziomie ±0,00m Hali Głównej.
Na stropie Hali Treningowej zakończono układanie tynku akustycznego.
Rozpoczęto montaż elewacji betonowej oraz fasady aluminiowo-szklanej na Budynku Fitness.
Realizowane są roboty instalacyjne – instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepła użytkowego, instalacji sanitarnej i instalacji chłodu” – mówi Tomasz Kaźmierczak Kierownik Budowy z firmy MIRBUD S.A.