IMG_7815

Postęp prac na terenie budowy hali, październik 2015r.

„W Hali Głównej trwają roboty elewacyjne, których zaawansowanie jest na poziomie 20%. Na kondygnacji technicznej budynku realizowana jest elewacja lekko mokra. Roboty związane z elewacjami planuje się zakończyć na przełomie roku 2015/2016.

Dach Hali Głównej nad kondygnacją +16,00m jest na ukończeniu. Obecnie trwa montaż instalacji odgromowej oraz podgrzewania dachu.

W środku Hali Głównej na blasze trapezowej, stanowiącej część pokrycia dachowego, układana jest izolacja termiczna termogran realizowana metodą natryskową. Prace z tym związane mają się zakończyć w połowie listopada 2015r.

Na poziomach 0,00m, +5,87m i +16,00m trwają intensywne roboty instalacyjne przy zabudowie instalacji elektrycznych oraz wentylacji, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej.

Fasada Hali Treningowej zaawansowana jest na poziomie 80%.

W obiekcie wykonywane są również posadzki betonowe – rozpoczęto ich realizację od poziomu 0,00m na Hali Głównej, Hali Treningowej oraz Budynku Fitness. Trwają też prace przy wylewaniu betonu na posadzkę maszynowni na poziomie +16,00m. Planuje się rozpoczęcie wykonywania posadzki w budynku parkingu.

Obecnie układana jest kanalizacja pod instalacje elektryczne zewnętrzne. W najbliższym czasie realizowane będą roboty związane z zagospodarowaniem terenu przed halą.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż schodów zewnętrznych prefabrykowanych. Planowane jest również rozpoczęcie montażu kurtyn dymowych.” – mówi Tomasz Kaźmierczak Kierownik Budowy z firmy MIRBUD S.A.