DJI_0156

Postęp prac na terenie budowy hali, kwiecień 2017r.


Na placu budowy Hali Gliwice realizowane są następujące zakresy robót:

trwają ostatnie prace budowlano-montażowe m.in. montaż barierek wewnętrznych i zewnętrznych na trybunach, klatkach schodowych, terenie zewnętrznym oraz drobne prace wykończeniowe poszczególnych elementów jak regulacja drzwi i bram. Trwają prace nad systemem infrastruktury ochrony pożarowej obiektu – należy wszystkie elementy zarówno bierne jak i czynne wpiąć w jeden system, który ma bezbłędnie funkcjonować przez cały okres funkcjonowania obiektu, być odpornym na wszystkie działania zewnętrzne i funkcjonować zgodnie z założeniami w przypadku każdego zagrożenia pożarowego – informuje Kierownik Budowy.

Na bieżąco prowadzone są odbiory techniczne poszczególnych elementów wyposażenia obiektu m. in. trybun mobilnych na hali głównej i treningowej, fotelików zamontowanych na trybunach. Przeprowadzane są przeglądy inspektorskie elementów wyposażenia i fragmentów obiektu.

Na terenie wokół Hali prowadzone są prace wykończeniowe m.in. na parkingach, placach, drogach i terenach zielonych. Zakończono ustawianie i montaż instalacji elektrycznych zewnętrznych oraz zakończono prace w zakresie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej podaje – Tomasz Kaźmierczak – Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy Firmy Mirbud S.A