Trwa budowa Hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską. 5 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Gliwice została podpisana umowa na budowę Hali widowiskowo-sportowej Gliwice pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą MIRBUD S.A. ze Skierniewic. Prace rozpoczęły się 15.04.2013 r.

W skład hali widowiskowo-sportowej wchodzą: hala główna, hala treningowa, budynek fitness, zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury oraz zagospodarowanie terenu.
Projekt hali, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek hali głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do hali głównej przylega zespół hali treningowej i budynek fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ul. Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ul. Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe m.in. w hokeju, lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.

Hala jest również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna – komercyjna rekreacja sportowa.

projekt zagospodarowania inwestycji

Dla Projektu została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 767/2008 z dnia 19 września 2008. W dniu 25 marca 2015 uprawomocniła się Decyzja nr 142/2014 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę wydanego Decyzją nr 767/2008 z dnia 19 września 2008.

Dnia 25.05.2007r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Miastem Gliwice, a konsorcjum firm: Perbo-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Modern Construction Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na „Wykonanie dokumentacji projektowej hali widowiskowo-sportowej „PODIUM” w Gliwicach ul. Akademicka/Kujawska”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa pomiędzy Miastem Gliwice, a firmą Perbo-Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, na pełnienie nadzoru autorskiego dla Projektu „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:
– powierzchnia całkowita 65.890,21 m2
– powierzchnia użytkowa 62.343,34 m2
– kubatura 615.390,00 m3

W zależności od poziomu, podział funkcjonalny hali widowiskowo-sportowej wygląda następująco:

Poziom ±0,00
– arena główna
– boisko treningowe
– centrum wspinaczkowe
– szatnie dla sportowców i trenerów
– zaplecze lekarskie z pokojem badań antydopingowych
– magazyny areny
– pomieszczenia techniczne
– garaż
– wjazd dla samochodów ciężarowych na płytę areny
– wejścia dla sportowców, VIP-ów, administracji, mediów, obsługi obiektu
– wejścia dla publiczności (schody ruchome)
– wejście do centrum wspinaczkowego
 
Poziom +5,87
– wejścia główne dla publiczności
– centrum SPA (wejście główne) – pierwszy poziom
– trybuny ogólnodostępne (arena główna i boisko treningowe)
– szatnie dla publiczności
– kasy
– usługi, punkty fast food
– pomieszczenia konferencyjne
– pomieszczenia administracji obiektu
– sanitariaty
 
Poziom +11,19
– loże VIP
– boksy dla reporterów, komentatorów (media)
– 2 restauracje
– pomieszczenia konferencyjne
– centrum SPA – drugi poziom
– sanitariaty
– szatnia dla publiczności
– centrum monitoringu
 
Poziom +16,00
– trybuny ogólnodostępne
– punkty fast – food
– sanitariaty
– szatnie dla publiczności
 
Poziom +23,30
– wentylatornia
– wyjścia techniczne
– pomosty techniczne
 
Planowana hala ma spełniać funkcję:
–  sportową
–  wystawienniczo – ekspozycyjną i targową
–  rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej)
–  widowiskowo – estradową – wszelkie imprezy artystyczno–estradowe i społeczno–polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje)
–  sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.