zf-hb-sn2

PWiK wypełnia funkcje Zamawiającego przy realizacji inwestycji

26 sierpień 2013

Funkcje nadzorcze nad realizacją inwestycji miasto zdecydowało się powierzyć Menadżerowi Projektu. To zadanie powierzono gliwickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Skąd taka decyzja? Miejska spółka prowadziła już wiele dużych inwestycji, m.in. budowę kanalizacji w mieście, dlatego ich doświadczenie pozwoli na sprawną współpracę z Wykonawcą. Do zadań Menadżera Projektu należy przede wszystkim wykonywanie praw i obowiązków Miasta Gliwice jako inwestora, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane. Menadżer koordynuje prace podmiotów zaangażowanych w inwestycję, zarządza jej realizacją w zakresie rzeczowym i finansowym oraz kontroluje zgodność realizacji z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami.

– Mamy doświadczenie i zespół pracowników, który prowadził już tego rodzaju inwestycje – znamy się na konstrukcjach, robotach ziemnych, instalacyjnych itp. Jako Menadżer Projektu będziemy zarządcą, wejdziemy w buty właściciela, Inwestora. Zajmiemy się prawidłowym wydatkowaniem środków, będziemy kontrolować, czy prace przebiegają zgodnie z umową, Prawem budowlanym czy zapisami specyfikacji. Będziemy koordynowali prace podmiotów zaangażowanych w inwestycję, pozostajemy do dyspozycji Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu w zakresie rozwiązywania problemów, które pojawią się w czasie prowadzenia robót – wyjaśniał Henryk Błażusiak, już nieżyjący Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach (zmarł 26 lipca 2016r.)