artykuły o Hali Gliwice

Hala Gliwice

Arena Gliwice – trwają przygotowania do uruchomienia obiektu.

Kompletowane jest wyposażenie areny Gliwice. Trwają prace nad udostępnieniem obiektu organizatorom imprez. Równolegle przygotowywany jest kalendarz wydarzeń na 2018 r. i kolejne lata. We współpracy z dzierżawcą obiektu, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, pracuje nad nim gliwicka Fundacja Radan.

Realizacja największej miejskiej inwestycji ostatnich lat – budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej – dobiega końca. W październiku 2017 r. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W listopadzie hala została przekazana w dzierżawę PWiK w Gliwicach, które wcześniej – jako menadżer kontraktu – odpowiadało za budowę obiektu. Obecnie prowadzone są prace nad wyposażeniem areny. Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie i montaż zaawansowanych systemów prezentacji treści. Do rozstrzygnięcia pozostały kolejne trzy postępowania, na urządzenia akustyczne, umeblowanie oraz wyposażenie punktów gastronomicznych. Zakończenie tych prac planowane jest z końcem kwietnia 2018 r.

PWiK odpowiadać będzie za administracyjne zarządzanie obiektem. Na mocy zawartej z miastem umowy, firma zmierza do nawiązania współpracy z Fundacją Radan, która odpowiadać będzie za pozyskiwanie wydarzeń mających odbywać się w hali. Planowane jest zawarcie 3 letniej umowy współpracy.

Fundacja Radan jest instytucją, która podejmuje szereg działań społecznych. W swojej działalności zajmuje się wspieraniem rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. Przekazuje dofinansowanie wielu gliwickim sekcjom sportowym. Fundacja dostrzega potencjał, jaki stwarza otwarcie gliwickiej areny dla rozwoju gospodarczego miasta, z którym wiąże się wiele jej dotychczasowych przedsięwzięć. W celu skutecznego poszerzenia profilu swojej działalności o zarządzanie najnowocześniejszym w Polsce obiektem widowiskowo-sportowym, fundacja nawiązała współpracę z zespołem osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu dużymi wydarzeniami i obiektami.

Po trzech, nierozstrzygniętych przetargach na wyłonienie operatora hali, fundacja zwróciła się do miasta z propozycją współpracy. Potencjał organizacyjny oraz zespół doświadczonych ekspertów działających na rzecz fundacji, a także wieloletnie doświadczenia we współpracy oraz silne związki z Gliwicami są w ocenie miasta niezaprzeczalnymi atutami Fundacji Radan.

Prace nad programem działalności hali – prowadzone równolegle z kompletowaniem wyposażenia – potrwają do końca marca 2018 r. Wtedy zaprezentowany zostanie kalendarz imprez oraz zespół odpowiedzialny za ich realizację.

Hala Gliwice wrzesień 2017

Hala Gliwice

„Hala jest niesamowita”

Zainteresowanie Halą Gliwice przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zorganizowany dodatkowy dzień otwarty, w którym można było zobaczyć ten wyjątkowy miejski obiekt, zgromadził blisko 700 chętnych. Z zaproszenia na 2 dzień października skorzystali wszyscy, którzy nie zdążyli obejrzeć hali podczas wrześniowych dni otwartych. Mieszkańcy oprowadzani przez przewodników zwiedzili wnętrze hali głównej, przynależnej do niej hali treningowej i zaplecze sportowe. Można było również zadać pytanie o inwestycję. – Hala jest niesamowita – można było usłyszeć od mieszkańców, którzy byli pod dużym wrażeniem Hali Gliwice.

Hala widowiskowo – sportowa Gliwice jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. W hali będzie można organizować imprezy i zawody sportowe o randze międzynarodowej z udziałem ponad 17 tysięcy widzów.

Relacja z Dni Otwartych w mediach:

http://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/5,95519,22416270.html
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/gliwice/a/dzien-otwarty-hali-w-gliwicach-jest-gigantyczna-zdjeciawide
https://tvs.pl/informacje/hala-gliwice-zaprezentowala-sie-calej-okazalosci-wideo/
https://www.radio.katowice.pl/zobacz,31862,Dni-Otwarte-powstajacej-hali-audio-foto-.html#.WdTFZ7p