Hala Gliwice maj, 2017r.; fot.Antoni Witwicki

Aneks nr 16 z Generalnym Wykonawcą

Menadżer Projektu informuje, iż w dniu 24.05.2017r. został zawarty Aneks nr 16 z Generalnym Wykonawca Mirbud S.A., dotyczący zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z budową stacji transformatorowej 2000 kVA i rozbudową systemów elektrycznych na potrzeby transmisji TV i zasilenia nowych systemów AV. Ww. Aneks nr 16, zmienił termin zakończenia budowy z 30.06.2017r. na 14.11.2017r. oraz zmianie uległa wartość Kontraktu z 325 069 247 PLN brutto na 333 200 997 PLN brutto.